Matemàtiques sense text

Una part de l’alumnat de les nostres aules no assoleix la competència lectora al mateix ritme que els seus companys, això els dificulta l’accés a tots els aprenentatges i empitjora el seu resultat educatiu.

Es prou conegut que el primer escull per resoldre un problema de matemàtiques a classe  és la comprensió de l’enunciat, però generacions anteriors ens vàrem ensenyar que és possible resoldre interesants qüestions matemàtiques sense saber llegir.

Seguint les orientacions de les Pautes de Disseny Universal per l’aprentatge (DUA), en aquest curset / taller

  1. Analitzarem models d’exercicis i activitats per treballar la competència matemàtica però minimitzant les barreres que pot representar el  text escrit i
  2. Construirem materials que podrem utilitzar el proper curs a l’aula.

 

 

Atenció

Totes les tramesses d'aquest curs s'han d'enviar a mates.notext@gmail.com .